واشنگتن. امروز ، کاخ سفید نشت منتشر شده توسط روزنامه شهری “واشنگتن پست” را جعلی خواند ، مبنی بر اینکه رئیس جمهور ، دونالد ترامپ،

Read More